Skip to the content

ATKV-Jeugleiersimposium 2015: Blitskyk

Die Jeugleiersimposium word aangebied vir die verkose graad 6- en graad 11-hoofleiers wat vir die volgende jaar verkies is. Al is hul termyne reeds aan die gang, wil ons hulle help, verder bemagtig sodat die leiers hul leierskaprolle met sukses kan vervul en die jaar pak, sonder om die akademie te verwaarloos.