Skip to the content

Redenaars- en debatskursusse

Die ATKV beskou die opleiding van beoordelaars, afrigters en deelnemers aan die ATKV-Debats- en -Redenaarskompetisies as ’n prioriteit en beskik oor ’n lys van kundige kursusaanbieders wat bereid is om kursusse in die betrokke omgewings volgens die ATKV-standaarde aan te bied. Indien jy een van die kursusaanbieders gebruik om ’n kursus in jou omgewing aan te bied, sal die kursus deur die ATKV geakkrediteer word en elke kursusganger sal ’n ATKV-sertifikaat vir bywoning ontvang. Die aard, inhoud en koste van die kursus kan met die ATKV-debatsorganiseerder, Rozeldi Trollip, by 011 919 9006 of ATKV-redenaarsorganiseerder, Melanie Marais, by 011 919 9015, onderhandel word.

VOORBEREIDINGSKURSUS VIR ATKV-REDENAARS
Hierdie Voorbereidingskursus word vir graad 6- tot graad 12-leerders, onderwysers, ouers en afrigters aangebied. Die kursus handel grotendeels oor die voorbereiding van die voorbereide en onvoorbereide toespraak vir die ATKV-Redenaarskompetisie. Let wel, dit is nie ’n beoordelaarskursus nie.

Laerskool Brackenfell (Kaapstad)
Datum: 23 November 2019
Tyd: 08:30 tot 11:30
Adres: Laerskool Brackenfell, Arauna Straat, Kaapstad, 7560
Kursusgeld: Leerders: R100 per leerder
Volwassenes: R140 per persoon

BEOORDELAARSKURSUS VIR ATKV-REDENAARS

Hierdie Beoordelaarskursus word vir hoërskoolleerders, onderwysers, ouers, afrigters en beoordelaars aangebied. Die kursus handel grotendeels oor die inhoud, reëls, voorbereiding en beoordeling by die ATKV-Redenaarskompetisie. Slegs leerders wat in matriek is, kan kwalifiseer as beoordelaars.
Aandag alle onderwysers wat by SARO geregistreer is: Die Beoordelaarskursus is deur SARO (Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders) geëndosseer en het ’n waarde van 10 CPD-punte. Bring asseblief u SARO-registrasienommer na die kursus om die register te voltooi.

Laerskool Brackenfell (Kaapstad)
Datum:  23 November 2019
Tyd: 12:30 tot 15:30
Adres: Laerskool Brackenfell, Arauna Straat, Kaapstad, 7560
Kursusgeld: Leerders (slegs graad 12): R200 per leerder
Volwassenes: R300 per persoon

Klik hier vir die inskrywingsvorm van die Laerskool Brackenfell.

DEELNEMERSKURSUS VIR DIE ATKV-DEBATSKOMPETISIE

Hierdie deelnemerskursus word vir graad 8- tot graad 12-leerders aangebied. Volwassenes is egter ook welkom. Die kursus handel oor die riglyne vir die voorbereiding van ’n debat.

Let wel: Dit is nie ’n beoordelaarskursus nie.

Hoërskool Stellenbosch (Stellenbosch)
Datum:  8 Februarie 2020
Tyd: 12:00 tot 15:30
Adres: Hoërskool Stellenbosch, Jannaschstraat, Stellenbosch
Kursusgeld: Leerders: R100 per leerder
Volwassenes: R140 per persoon

BEOORDELAARSKURSUS VIR DIE ATKV-DEBATSKOMPETISIE

Hierdie beoordelaarskursus word vir matriekleerders, onderwysers, ouers, afrigters en beoordelaars aangebied. Die kursus handel oor die inhoud, reëls, voorbereiding en beoordeling van die ATKV-Debatskompetisie.

SARO-registrasie: Die beoordelaarskursus is deur SARO (Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders) geakkrediteer en het ’n waarde van 10 CPD-punte. Bring asseblief u SARO-registrasienommer na die kursus om die register te voltooi.

Hoërskool Stellenbosch (Stellenbosch)
Datum:  8 Februarie 2020
Tyd: 08:00 tot 11:30
Adres: Hoërskool Stellenbosch, Jannaschstraat, Stellenbosch
Kursusgeld: Leerders (slegs graad 12): R200 per leerder
Volwassenes: R300 per persoon

Klik hier om die inskrywingsvorm vir albei kursusse af te laai.