Skip to the content

Redenaars- en debatskursusse

Die ATKV beskou die opleiding van beoordelaars, afrigters en deelnemers aan die ATKV-Debats- en -Redenaarskompetisies as ’n prioriteit en beskik oor ’n lys van kundige kursusaanbieders wat bereid is om kursusse in die betrokke omgewings volgens die ATKV-standaarde aan te bied. Indien jy een van die kursusaanbieders gebruik om ’n kursus in jou omgewing aan te bied, sal die kursus deur die ATKV geakkrediteer word en elke kursusganger sal ’n ATKV-sertifikaat vir bywoning ontvang. Die aard, inhoud en koste van die kursus kan met die ATKV-debatsorganiseerder, Rozeldi Trollip, by 011 919 9006 of ATKV-redenaarsorganiseerder, Melanie Marais, by 011 919 9015, onderhandel word.

ATKV-Redenaarsbeoordelaarskursus 2019

Hierdie kursus word vir hoërskoolleerders, onderwysers, ouers, afrigters en beoordelaars aangebied. Dit handel grotendeels oor die inhoud, reëls, voorbereiding en beoordeling by ’n ATKV-Redenaarskompetisie. Slegs leerders wat in matriek is, kan kwalifiseer as beoordelaars. Onderwysers: Hierdie kursus is deur SARO (Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders) geëndosseer en het ’n waarde van 10 “CPD” punte. Bring asseblief  jou “SARO”-registrasienommer na die opleiding om die register te voltooi. 

Datum Woensdag, 25 September 2019
Tyd 08:00 tot 14:30
Plek Hervormde Kerk Witfontein
Adres Hoek van Deetlefs en Stasiestraat, Pretoria-Noord
Kursusgeld
  • Leerders: R200 per leerder

  • Volwassenes: R300 per persoon

Klik hier vir meer inligting.