Skip to the content

Redenaars- en debatskursusse

Die ATKV beskou die opleiding van beoordelaars, afrigters en deelnemers aan die ATKV-Debats- en -Redenaarskompetisies as ’n prioriteit en beskik oor ’n lys van kundige kursusaanbieders wat bereid is om kursusse in die betrokke omgewings volgens die ATKV-standaarde aan te bied. Indien jy een van die kursusaanbieders gebruik om ’n kursus in jou omgewing aan te bied, sal die kursus deur die ATKV geakkrediteer word en elke kursusganger sal ’n ATKV-sertifikaat vir bywoning ontvang. Die aard, inhoud en koste van die kursus kan met die ATKV-debatsorganiseerder, Rozeldi Trollip, by 011 919 9006 of ATKV-redenaarsorganiseerder, Melanie Marais, by 011 919 9015, onderhandel word.

ATKV-Redenaarsbeoordelaarskursus 2019

Hierdie kursus word vir onderwysers, ouers, afrigters en beoordelaars aangebied. Dit handel grotendeels oor die inhoud, reëls, voorbereiding en beoordeling by ’n ATKV-Redenaarskompetisie. Slegs leerders wat in matriek is, kan kwalifiseer as beoordelaars. Let asseblief op dat hierdie ’n beoordelaarskursus is en nie ’n afrigtings- of skryfkursus nie.

  • DATUM: 13 Junie 2019
  • TYD: 14:30 tot 17:30
  • ADRES: Nangolo Mbumba Rylaan, Walvisbaai, Skeletonkus, Walvisbaai
  • KURSUSGELD:
    • Leerders: R200 per leerder
    • Volwassenes: R250 per persoon

Klik hier vir meer inligting.