Skip to the content

Taalregtesimposium

Die bekende doktor Neville Alexander se siening oor taalregte lui soos volg: “… linguistic human rights are the aboriginal human rights, i.e., those rights by which our very humanity is defined and made possible”.

Die opeis van taalregte is die verantwoordelikheid van elke moedertaalspreker. Die probleem is dat almal nie ewe ingelig is oor hulle taalregte nie. Dit is belangrik om te onthou dat nuwe geleenthede en regte vir tale newe-produkte is van ons demokrasie.

Die reg om die taal van jou keuse te gebruik en aan die kulturele lewe van jou keuse deel te neem, is deel van die Handves van Menseregte, soos vervat in Artikel 30 van ons Grondwet. Volgens die Grondwaet moet nasionale en provinsiale regerings minstens twee amptelike tale gebruik afhangende van faktore soos taalvoorkeure, gebruik in die provinsie/streke en koste. Die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale (2012) brei dit tot drie tale uit. Die wet maak dit ook duidelik dat munisipale regerings die tale en taalvoorkeure van hulle gemeenskappe in ag moet neem by die bepaling van hulle taalbeleide. Elke Suid-Afrikaner het die reg het om onderrig te word in die amptelike taal of taal van hul keuse. Ingevolge die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale, kan hulle ook by staatsdepartemente op hulle tale aandring.

Die ATKV reël gereeld simposiums en gesprekke om hierdie saak op die agenda te hou en mense in te lig oor hulle bestaande taalregte.

Sien ook:

Deklarasie van Taalregte van Suid-Afrikaners
Declaration of Language Rights of South Africans