Skip to the content

Leeskringe

leeskringe atkv book club

’n Leeskring bestaan uit vyf tot tien mense. Wanneer ’n leeskring gestig word, woon die projekorganiseerder die klub se eerste byeenkoms by om hul eerste trommel vir die nuutgestigte kring te neem. Die trommel het 60 boeke in. Daar is tien eksemplare van elke boek, en ses verskillende titels (dit mag wissel van trommel tot trommel) om uit te kies. Wanneer die leeskring die boeke klaar gelees het, stuur die ATKV vir die leeskring ’n nuwe trommel en reël dat die ou trommel terug na die ATKV-hoofkantoor toe gaan.

’n ATKV-leeskring is vir almal. Van ons kringe is in Atlantis, Alberton, Uitenhage en Potchefstroom. Dit kos niks om deel van ’n leeskring te wees nie.

Wil jy ook 'n leeskring in jou gemeenskap begin? Skakel dan gerus met René Zietsman by 011 919 9094 of renez@atkv.org.za.