Skip to the content

Meertaligheid

Meertaligheid ATKV

Meertaligheid is die norm in die globaliserende wêreld. Om die waarheid te sê was meertaligheid eintlik maar nog altyd die norm in Suid-Afrika. Afrikaans is uit ’n meertalige (Nederlands, Khoisan, Maleisies, Portugees, Ngunitale, Sothotale – noem maar op) samelewing gebore en is naas tien ander tale een van Suid-Afrika se amptelike tale. Die ATKV bevorder Afrikaans daarom in ’n meertalige konteks. Dit beteken dat die ATKV Afrikaans oopmaak vir die wêreld en terselfdertyd ook die wêreld vir Afrikaanssprekendes oopmaak. Die ATKV leef meertaligheid op verskeie maniere uit, maar daar is drie spesifieke projekte: die ATKV/UJ-meertaligheidsnaweek, ATKV-Talethon en die projek Afrikaans vir Almal.