Skip to the content

Vriende van Afrikaans gryp in om kinders in Vryburg te help lees

Boektrommeloorhandiging by Colinda Primêre Skool. Op die foto van links na regs: Chareldine van der Merwe (Vriende van Afrikaans), Carien van Niekerk (Vroue-Landbouvereniging, Vryburg), Mandie Ehlers (ATKV), Esta Twigge (Voorsitter: Vroue-Landbouvereniging, Vryburg), juf Janice Sheba (gr. R, Colinda Primêre Skool) en juf Britney Muller (gr. R-assistent, Colinda Primêre Skool).

Vir baie kinders van Vryburg in die Noordwesprovinsie is dit ’n uitdaging om in Afrikaans skool te gaan, maar die Vriende van Afrikaans in samewerking met die Vroue-Landbouvereniging (VLV) het uitgereik na dié plattelandse dorpie en die wonders van lees vir hulle ontsluit.

Die Vriende van Afrikaans (VVA), ’n divisie van die ATKV, het vanaf 5-8 Februarie verskeie skole in die dorp besoek. Gedurende hierdie tyd is twee voorleeswerkswinkels aangebied en trommels vol Afrikaanse boeke aan skole geskenk. Dit was die VVA se eerste besoek aan die dorp, en hulle het die geleentheid gebruik om ook ’n “Doen-en-Leer”-werkswinkel aan te bied. Dit is deur sowat 100 belangstellendes bygewoon.

Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die VVA, Mandie Ehlers van die ATKV en Dokka Swart van “Doen-en-Leer” het tydens die besoek vir leerders van graad R tot graad 3 boekopvoeding aangebied en ’n storie of twee voorgelees. Verder is oogoefeninge en middellynkruisingbewegings met die kinders gedoen en is altesaam 1 114 leerders saam met hulle personeel bereik.

“Skole in dié dorpie ontvang slegs Engelse leesstof van die staat, en terwyl baie van die leerlinge Tswanasprekend is, is die voertaal Afrikaans,” sê Chareldine van der Merwe. “Dit was vir ons belangrik om onderwysers en ouers bewus te maak van die belangrikheid van voorlees vir hulle kinders. Toe die VLV ons skakel, het ons nie twee keer gedink om in te spring en ’n hand by te sit nie.” 

Volgens Carien van Niekerk, projekkoördineerder van die VLV in Vryburg, is dit vir hulle belangrik om Afrikaans in dié skole te help bevorder.

“Dit was 'n ongelooflike geleentheid om te sien hoe die kinders die stories geniet. Afrikaans is belangrik en die lees en voorlees van stories is ’n groot fokuspunt.”

“Dit was ongelooflik om te sien hoe vier kinders wat skaars Afrikaans kon lees, binne 20 minute agt sinne baasgeraak het,” sê Chareldine.

Die VVA bedank die Afrikaanse Onderwysnetwerk (wat fondse geskenk het vir die boektrommels en die voorleeswerkwinkels) en die Woema Welsynsfonds (wat boektrommels geborg het vir leerders in Makwassie).