Skip to the content

Lees in jou eie taal op Mandeladag

Die ATKV weet maar te goed wat oudpresident Nelson Mandela bedoel het toe hy genoem het dat om met 'n persoon in sy moedertaal te praat, met sy hart spreek. Daarom is moedertaal en meertaligheid so belangrik vir ons. Selfs in die plattelandse gebiede.

Op 18 Julie vier die ATKV Mandeladag saam met die nasorgsentrum van Roepersfontein, die plaas van die bekende Piet Karsten in die Upingtondistrik.  

Jacomien Botes, die projekkoördineerder van Karstens se Albert Heijn-projek, bring leerders vanuit die omliggende gemeenskappe soos Soverby, Blaauwskop en Kanoneiland bymekaar om aan die vieringe deel te neem. Hier het leerders toegang tot boeke vir navorsingsdoeleindes, rekenaarfasiliteite en sommer net pret.

Tydens die Mandelagdagviering gaan elkeen in sy eie taal lees. Die ATKV het boeke van Biblionef aangekoop met fondse wat ingesamel is tydens 'n fondsinsameling saam met Okiep se produksie Mooi Genoeg om Engels te praat van Garage Dance Ensemble, waaronder ook Setswanaboeke. Karien Brits, die bestuurder van die taalafdeling, gaan per Skype inskakel en met Setswanasprekende leerders hierdie boeke in hul moedertaal bespreek.

Anzil Kulsen gaan leerders wat in Afrikaans en Engels voorlees, uitdaag om uit hierdie verhale woorde en sinne te kies wat deur hul Setswanasprekende maats vertaal word. Almal gaan saam op 'n prettige wyse hierdie nuwe Setswanawoorde aanleer en terselfdertyd leer hoe om hulle eie stories te formuleer.

Moedertaal is ons hartstaal.