Skip to the content

Nog méér uitnemendheid die fokus van ATKV-Mediaveertjies se nuwe formaat

Die ATKV-Mediaveertjies, reeds vir meer as ’n dekade lank van die  gesogste Afrikaanse mediatoekennings, gaan in 2020 ’n splinternuwe baadjie aantrek, aldus Nita Cronjé, die ATKV se bestuurder: kunste en feeste.   

Volgens Cronjé word die kategorieë vir die toekennings jaarliks bekyk en waar nodig hersien om tred te hou met die snel veranderende medialandskap. “Die ATKV se hooffokus met die toeken van die Mediaveertjies was nog altyd om uitnemendheid te bekroon, maar die huidige formaat kan veroorsaak dat uitstekende werk soms nie bekroon word nie bloot omdat dit nie ingeskryf is nie. Ons wil breër kyk, en eerder volgehoue uitnemendheid oor ’n tydperk bekroon as net enkele artikels, programme of insetsels. Ons glo dat die nuwe formaat uitskieters oor die hele spektrum van die media sal identifiseer en bekroon.”

In die huidige formaat is daar drie kategorieë (LEES, LUISTER en KYK) waarin altesaam 39 toekennings gemaak word. Deelnemers kan hulself inskryf en daar is drie beoordelaars per kategorie.

Voortaan sal daar vyf kundiges vir elkeen van die drie kategorieë aangestel word wat deur die loop van ’n bepaalde jaar die media in die onderskeie kategorieë sal dophou om uitnemende werk te identifiseer en te nomineer.   

Anders as in die verlede sal daar ook nie meer ’n vooraf opgestelde lys van toekennings in elke kategorie wees nie. Die gehalte van elke jaar se media-aanbod sal voortaan bepaal hoeveel toekennings daar gaan wees. Op dié manier wil die ATKV verseker dat uitstekende werk wat nie ingeskryf is nie, nie oor die hoof gesien word nie.

Volgens die nuwe formaat sal beoordelaars in elke kategorie breë riglyne ontvang vir beoordeling. Nominasies sal jaarliks op ’n vasgestelde datum sluit, en al die beoordelaars in elke kategorie sal dan stem vir al die genomineerde bydraes. Soos in die verlede sal die wenners aangewys word volgens ’n puntestelsel.

Beoordelaars sal ook kan besluit om ’n persoon nie net vir ’n individuele bydrae te nomineer nie, maar eerder vir sy of haar lewenswerk in geheel en die bydrae wat daardeur gelewer is tot die Afrikaanse media in die voorafgaande jaar. Groter klem sal dus gelê word op lewensbydraes.  Die wenners sal steeds tydens ’n glansgeleentheid ’n trofee en ’n kontantbedrag ontvang.

Die ATKV glo dat hierdie vernuwende benadering tot die toekenning van Mediaveertjies sal dien as ’n nóg groter aansporing vir die skep van uitnemende werk in ons taal.