Skip to the content

Maak ’n verskil met dié leesaflos

Wil jy lees by jou skool of in die gemeenskap bevorder?

Wil jy met ’n klein bedrag ’n groot impak op ’n voorheen benadeelde skool maak?

Die ATKV en WOW begin in November saam met LAPA Uitgewers ’n leesaflos.

Vyf graad 10-leerders word uit elke deelnemende skool gekies. Die vyf leerders kry elkeen vyf boeke wat hulle op ’n aflosbasis lees. Elke keer wanneer ’n boek klaar gelees is, moet hulle dit, soos ’n aflosstokkie, aan ’n vriend gee om ook te lees. Die vriende gee dan op hulle beurt die boeke aan ander om te lees. Elke keer as ’n boek gelees word, word dit aangeteken en die vyf leerders kry punte. Die leerders kry ook kinderboeke om voorleessessies vir jonger leerders in die gemeenskap te hou, waarmee hulle ook punte verdien. Die vyf leerders ding dus teen mekaar mee vir die meeste punte, maar ding ook informeel mee teen die leerders in naburige skole. Die leerder wie se vyf boeke die meeste gelees is – dus die een wie se “aflosstokkie” die meeste leerders bereik het – is die wenner.

So sal deelnemende skole se leerders verryk word en sal die skool uiteindelik met ’n klein biblioteek toegerus wees om ander leerders aan te moedig om ook te lees.

Die idee is geïnspireer deur Gabby Olivier en die bestuur van CKR Raadgewende Ingenieurs wat ’n verskil in die tieners van ons land se lewens wil maak.

Die Afrikaanse boekpakke kos R3 000 en die Engelse boekpakke R3 200.

Die eerste aantal boekpakke word deur CKR Raadgewende Ingenieurs en LAPA Uitgewers geborg. ’n Paar ander borge het ook reeds hulle steun toegesê. CKR daag nou ander maatskappye en individue uit om ook borgskappe toe te staan. Daar is reeds  ’n hele paar skole  wat aan die leesaflos wil deelneem, maar borge kan ook self die skool wat hulle wil borg, kies.

Borge, of skole wat wil deelneem kan enige van die volgende persone kontak:

Marieta Nel – LAPA Uitgewers (mnel@lapa.co.za)

Melvina Mason – ATKV (MelvinaM@atkv.org.za of 081 797 6794)

Fiona van Kerwel – WOW (wow@sun.ac.za of 072 117 3483)