Skip to the content

AJV 2020: Uitslae van stemming

Die algemene jaarvergadering van die ATKV het vanjaar in die 90ste bestaansjaar van dié organisasie vir die eerste keer digitaal plaasgevind. Die uitslae van die stemming is soos volg:

 

BESLUITE

TEN
GUNSTE

TEEN

BUITE
STEMMING

Besluit 1

Voorlegging van die voorsittersrede: Pieter Geldenhuys

X

 

 

Besluit 2

Voorlegging van die besturende direkteur van ATKV-MSW: Sonél Brits

X

 

 

Besluit 3

Voorlegging van die besturende direkteur van ATKV-Sake: Schalk Cilliers

X

 

 

Besluit 4

Rakende die voorlegging van die finansiële jaarstate van
die ATKV-Groep vir die jaar geëindig op 29 Februarie 2020: Tommy Truscott

X

 

 

Besluit 5

Rakende die aanstelling van die eksterne ouditeure

X

 

 

Besluit 6.1

Rakende verkiesing van nie-uitvoerende direkteur –
Mnr. Pieter Geldenhuys (kundigheid op die terrein van innovasie en tegnologie)

X

 

 

Besluit 6.2

Rakende verkiesing van nie-uitvoerende direkteur –
Prof. Susan Smith  (kundigheid op die terrein van taal, meertaligheid en die konteks van
taalkwesies, nasionaal en internasionaal)

X

 

 

Besluit 6.3

Rakende verkiesing van nie-uitvoerende direkteur –
Mnr. Brendan Paulse (kundigheid op die terrein van finansies)

X

 

 

Besluit 7

Rakende verkiesing van ouditkomiteelede:
1.1 Nie-uitvoerende direkteur finansies: ATKV-MSW
1.2 Nie-uitvoerende direkteur finansies: ATKV-MSW
1.3 Nie-uitvoerende direkteur finansies: ATKV-Sake

X

 

 

Besluit 8

Rakende verkiesing van lede-verteenwoordigers op die nominasiekomitee:

 

 

 

Besluit 8.1

Johan Fourie

X

 

 

Besluit 8.2

Pieter Möller

X

 

 

Besluit 8.3

Beatrix Venter

X

 

 

Besluit 9

Rakende bekragtiging van reglemente

X

 

 

Besluit 10

Rakende die verslag van die ouditkomitee

X

 

 

Besluit 11

Rakende die verslag van die sosiale-en-etiekkomitee

X

 

 

Besluit 12

Rakende die verslag van die vergoedingskomitee

X

 

 

Besluit 13

Terugvoer op resolusies van 2019

X

 

 

Besluit 14.1

Mosie 1 – 2020

X

 

 

Besluit 14.2

Mosie 2 – 2020

X

 

 

Besluit 14.3

Mosie 3 – 2020

X

 

 

Besluit 14.4

Mosie 4 tot 8 – Dankmosies 2020

X

 

 

Besluit 15

Goedkeuring van die notule van die algemene jaarvergadering 2019

X

 

 

Besluit 16

Goedkeuring van die mosie van roubeklag

X

 

 

Spesiale Besluit 1

Intergroeplenings

98%

 

 

 

 

comments powered by Disqus