Skip to the content

Maak ’n verskil met Koop-’n-Afrikaanse-boekdag

Op 14 Augustus vind Koop-’n-Afrikaanse-boekdag vir die 16de jaar agtereenvolgens plaas en jy kan boeke op hierdie dag teen ’n winskopie vir jou en jou kinders koop.

“Kinders wat kan lees, vaar beter in die skool en kan later ’n konstruktiewe rol in die samelewing speel,” sê Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans (VVA), ’n divisie van die ATKV.

“’n Kind of ’n mens wat lees, verstaan die wêreld beter, weet die wêreld is veel groter as sy leefwêreld, weet ons is nie almal eenders nie en besef ons dink ook nie eenders oor sake nie. Iemand wat lees het ’n geleentheid om ander mense met respek te hanteer.”

Die idee om ’n dag af te staan aan die Afrikaanse letterkunde het by Nolte Smit, ’n ATKV-lid, posgevat en sedertdien het lesers, skrywers en uitgewers by dié dag baat gevind .

“Dis in alle opsigte ’n wen-wendag, want lesers, skrywers, uitgewers en boekwinkels word bevoordeel. Lesers kry afslag op boeke waarvoor skrywers tantième verdien. Hoe meer boeke verkoop word, hoe beter vir die totale Afrikaanse boekbedryf, en jy kan deel wees hiervan,” sê Chareldine.

Volgens haar kan jou deelname aan die dag kinders help wat nie maklik toegang tot boeke het nie.

“’n Kind in die grondslagfase behoort 40 boeke per jaar te lees. In sommige van ons gemeenskappe lees kinders een of twee boeke per jaar.

“Daar kan baie redes voor wees soos dat hulle nog nooit ’n boek besit het nie, dat hulle skoolbiblioteek nie genoeg voorraad het nie of dat daar niemand in hulle omgewing is wat hulle inspireer of motiveer om te lees nie.”

Daar is bevind dat net 14% van Suid-Afrikaners aktief lees, terwyl daar in 58% van huishoudings nie ’n enkele boek is nie.

’n Derde van ouers vertel nie vir hul kinders stories nie en nog 50% het nog nooit vir hul kinders ’n boek voorgelees nie.

Verder het PIRLS (Progress and International Reading and Literacy Study) bevind dat byna 80% van graad 4-leerders nie met begrip kan lees nie.

“Dink ’n bietjie: ons kan hierdie statistieke verander en ’n leesrevolusie veroorsaak.

“Gebruik Koop-’n-Afrikaanse-boekdag 2020 om iemand se lewe te verryk met ’n boek.

Maak solank ʼn lysie van al die boeke wat jy wil gaan koop.

“Ek glo dat ’n huis sonder ’n boek, is soos kos sonder sout – daar kort iets.”

Deelnemende boekwinkels sluit in:

Protea Boekhuis Publisher

012 343 6279

Protea Distr Centre

021 699 8506

Protea Bloemfontein

051 444 1212

Protea Carlton

011 331 5144

Protea Hatfield

012 362 3444

Protea Parow

021 911 2411

Protea Potchefstroom

018 297 1583

Protea Cape Town

021 685 9380

Protea Soweto

011 933 1330

Protea Stellenbosch

021 882 9100

Protea TUT Church Street

012 320 0793

Protea TUT Pretoria West

012 327 4555

Protea UCT

021 650 2485

Protea UJ

011 482 3566

Protea Vaal

016 932 1791

proteaboekwinkel.com

012 362 3444

PNA Strand Square

072 217 2712

PNA Somerset Square

072 217 2712

PNA Colours

072 217 2712

PNA Eikestad Mall

072 217 2712

PNA The Sanctuary

072 217 2712

PNA Whale Coast

072 217 2712

PNA Gordon’s Bay Mall

072 217 2712

PNA Swellendam

072 217 2712

Deelnemende Protea-boekwinkels sal 20%-afslag gee op alle Afrikaanse boeke (uitgesluit boeke wat reeds afgemerk is) en geld vanaf 14 – 21 Augustus. Deelnemende PNA-winkels sal 25%-afslag gee vanaf 14-16 Augustus.