Skip to the content

Geluk aan matrieks; harde werk lê voor, sê Seymour Bothman

Die bekendstelling van die matriekuitslae is op almal se lippe. Vir die eerste keer in baie jare is die slaagsyfer meer as 80%. Seymour Bothman, bestuurder: onderwys by die ATKV, gee sy indrukke.

Talle matrikulante van 2019 (die sesde kohort wat CAPS skryf) het die laaste paar dae in spanning vir hul matriekuitslae gewag.

Vir sommige het die lang wag vreugde gebring. Die ATKV wil skole, leerders, ouers en onderwysers gelukwens met suksesvolle kandidate se besonderse prestasie. Die gemiddelde slaagpersentasie van 81.3% is ’n verbetering op die slaagpersentasie van 78% in 2018.

Diegene wat nie die paal gehaal het nie, moet egter nie in sak en as gaan sit nie. Daar is nog geleenthede in 2020 om die matriekeksamen te skryf.

Tans is die enigste barometer vir suksesvolle skoolprestasie die matriekuitslae wat jaarliks bekend gemaak word. ’n Meer betroubare metingsinstrument behoort egter te wees om deurlopend verslag oor al die fases in die skolestelsel te kan doen. Jaarliks is die bevinding dat meer as 500 000 leerders gedurende die 12 jaar van skool uitsak. Die onderprestasie van sommige leerders is ’n groot kopseer vir talle gemeenskappe en onderwyskenners.

Onderwysowerhede en skoolgemeenskappe moet saamwerk en in 2020 aandag aan die volgende gee:

• Verminder die aantal leerders in klasse.
• Laat leerders meer in die vroeë fases van skoolonderrig speel.
• Groter ondersteuning vir onderwysers wat onder moeilike omstandighede onderrig gee.
• Sien toe dat onderwerpe in die leerplan vir die ouderdomsgroep toepaslik is.
• Moedig 100% ouerbetrokkenheid aan.
• Opvoeding buite die skoolterrein om vir leerders lewensvaardighede aan te leer.

Die onderwys as beroep is een van die uitdagendste in die huidige tydsgewrig en skoolgemeenskappe moet saamwerk om die droom van alle kinders te verwesenlik.