Skip to the content

VVA leer opvoeders om speel-speel wiskunde aan te bied

Opvoeders van George wat die Vriende van Afrikaans se Doen en Leer-wiskunde-opleidingsessie bygewoon het.
Opvoeders van George wat die Vriende van Afrikaans se Doen en Leer-wiskunde-opleidingsessie bygewoon het.

Wie sou kon raai dat wiskunde eintlik ’n taal is wat meer met begrip as met syfers te doen het?

Dít is die boodskap wat die Vriende van Afrikaans (VVA) met hulle Doen en Leer-wiskunde-opleiding by opvoeders in George wou tuisbring.

“Wiskunde het volgens kenners eintlik min met syfers te doen en moet in sy geheel verstaan word,” sê Chareldine van der Merwe, VVA se projekbestuurder.

“As gevolg van ons sukses met die Doen en Leer-leesprogram – waarin ons verlede jaar meer as 100 leesondersteuningsopvoeders opgelei het – is ons versoek om ook met wiskunde te kom help.”

Die opleiding het op 23 Januarie by die Olympia Vaardigheidskool plaasgevind.

Volgens Nicolette van den Heever, koördineerder van die Doen en Leer-program, leer geen kind dieselfde nie en is beweging eintlik ’n kind se eerste taal.

“Interne en eksterne faktore maak dat elkeen van die leerders in jou klas unieke talente, vaardighede, behoeftes, uitdagings, asook sekere leervoorkeure het,” sê sy.

“Die natuur se bloudruk van ontwikkeling is egter ’n maatstaf wat ons as onderwysers deurlopend by al ons leerders kan waarneem.

“Elke opvoeder en terapeut wat met hierdie ongelooflike wesens werk, het die voorreg en verantwoordelikheid om hulle op ’n holistiese wyse as ’n individu te help om sy of haar volle potensiaal te bereik.”

Nicolette sê hulle benadering is om kinders die geleentheid te gee om wiskunde speel-speel en met al hulle sintuie te bemeester.

“Navorsing toon dat die meeste leerders wat formele onderrig betree op motoriese en posturale vlak onderontwikkel is.

“Dokter Sally Goddard maak die stelling dat die beste en mees doeltreffende leer slegs plaasvind wanneer neurologiese gereedheid en leergereedheid saam ontwikkel.

“Met die Doen en Leer-metodologie word daar nie net op kognitiewe vlak gewerk nie, maar ook op die sensoriese en motoriese vlak.”

Volgens haar was die terugvoer van onderwysers en ouers baie positief.

“Die opvoeders was beslis baie positief en opgewonde om die holistiese speel-speel-metodologie na die klaskamer terug te neem.

“Die VVA stap reeds ’n lang pad saam met die Doen en Leer-span. Saam is reeds baanbrekerswerk met uitmuntende resultate gedoen.”

Volgens Chareldine sal hulle graag die program in ander dele van die land ook wil aanbied.

“Indien ons versoek word, sal ons dit definitief aanbied om opvoeders en leerders te ondersteun om die uitdagings en vrese rondom wiskunde te verbeter,” sê sy.

Kontak Chareldine van der Merwe by by 021 880 1761 of chareldinev@atkv.vva.org.za vir meer inligting.