Skip to the content

ATKV-Kopskuif motiveer Noord-Kaapse matrikulante

ATKV-Kopskuif het ’n matriekkamp in Vioolsdrif vir matrikulante van die S.A. van Wyk Sekondêre Skool in Springbok aan te bied.

Vir enige leerder is die begin van hulle matriekjaar gevul met bekommernis en opwinding. Die vooruitsig van rekord- en eindeksamen, die groot besluit wat hulle oor hul toekomsplanne moet neem en natuurlik die matriekafskeid.

ATKV-Kopskuif het besluit om die naweek van 6 Maart ’n matriekkamp in Vioolsdrif vir matrikulante van die S.A. van Wyk Sekondêre Skool in Springbok aan te bied.

Die kamp het oor drie dae gestrek.

“Dit was ’n matriekmotiveringskamp om die leerders voor te berei vir hul finale skooljaar en om te fokus op selfwaarde, die werking van die brein en die optimale benutting daarvan,” sê Melvina Mason Hearne, projekorganiseerder by die ATKV.

Al die matrikulante van die skool, hulle opvoeders, sommige ouers en borge het die kamp bygewoon.

Bertie Saal van die departement van sport en kultuur reken die naweek was ’n groot sukses.

“Ons as departement het die skool aangeneem en gee vir 12 maande ondersteuning aan die leerders. Dit was besonders verfrissend om te sien hoe die leerders gemotiveerd van die kamp af teruggekom het en pitkos vir die pad vorentoe gekry het.

“Die leerders het genoegsame motivering ontvang en dit gaan beslis help om van S.A. van Wyk weer een van die spogskole in Namakwaland te maak.”

Hy sê die distrik het die laaste ruk baie selfdoodgevalle onder kinders gehad en ’n kamp soos dié een het op die regte tyd gekom.

Die program het spanbou-aktiwiteite, ’n meditasiesessie en sessies oor postmatriekdrome en -planne, inligtingprosessering en die impak daarvan op studies, studietegnieke, spoedlees, streshantering, selfaanvaarding en die werking van die brein ingesluit.

“ATKV-Kopskuif is deur juffrou Margareth Cloete genader om weer betrokke te raak by hul matriekondersteuning vir 2020. Ons het reeds sedert 2004 bande met die skool,” sê Melvina.

Die opvoedkundige sielkundige Quinton Adams het ook aan die naweek deelgeneem om die matrikulante te motiveer vir die skooljaar wat voorlê.

“ATKV-Kopskuif beywer hom vir die opleiding en motivering van leerders, en doen ook programme met die ouers, senior bestuurspanne en opvoeders van skole.

“Ons volgende fokus gaan wees om die lees-en rekenaarvaardighede van die matrikulante te ontwikkel,” sê Melvina.

Vir meer inligting oor die ATKV-Kopskuifprogram kontak gerus vir Melvina Mason Hearne by 021 854 3620 of melvinam@atkv.org.za.