Skip to the content

Variante van Afrikaans moet omarm word, hoor Woordfeesgangers

Afrikaanssprekendes moet eienaarskap van hul taal vat, die variante omarm, begin om ’n verskil te maak in hul gemeenskap en positief oor Afrikaans bly.

Dit was van die menings Vrydag by die ATKV se gesprekspaneel, Kô ons gesels by die TOYOTA US-Woordfees op Stellenbosch. 

Karien Brits, bestuurder: taal van die ATKV was die gespreksleier by die diskoers en uiteenlopende stemme het aan die debat deelgeneem: die digter Jolyn Phillips, die ATKV-MSW se besturende direkteur, Sonél Brits, Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans, die jong taalaktivis William Sezoe, Marni Bonthuys, redakteur van die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, en die stamhoof van die Witbooi Nama-stam, kaptein John Witbooi.

Dit was duidelik dat almal steeds baie hoopvol oor die voortbestaan van Afrikaans is, maar dat alle variante van Afrikaans steeds nie genoeg aandag geniet nie. William en Jolyn was dit eens dat daar nog mure afgebreek moet word om die seer van apartheid te verstaan.

Al die lede van die paneel het saamgestem dat Afrikaans deel is van hulle identiteit.

“Ek raak soms bang as ek kennis neem van die wanpersepsies wat daar oor taal heers,” sê Marni. Sy glo dat gesprekke soos dié moenie net langs feestafels en in die akademie plaasvind nie. Jolyn het dit beaam en gesê dit voel soms of daar vir die “bekeerdes gepreek word”.

Kaptein Witbooi het sy innige dank teenoor die ATKV uitgespreek vir die werk wat dié organisasie doen. Hy het spesiaal van ATKV-Rieldans melding gemaak.

Hy stem glad nie saam met die stelling dat “Afrikaans die taal van die verdrukker” is nie. Sy boodskap aan dié wat so dink, is kort en kragtig: “Julle moet julle koppe laat lees!”

Hy glo vas dat die variante van Afrikaans hom lewendig hou.

Sonél meen dat die ATKV in die toekoms sal voortgaan om ’n bemarker van Afrikaans en al sy variante te wees.

Soos met enige gesprek oor taal, het lees ook ter sprake gekom.

Chareldine het vir Antjie Krog aangehaal: “Maak nie saak hoe arm ’n kind is nie, ’n kind vir wie daar gelees word, is ’n gekoesterde kind.”

Sy sê dat ’n kultuur van lees in die ouerhuis geskep moet word, maar dat dit ook lekker moet wees en nie soos werk moet voel nie.

Kaptein Witbooi voel sterk dat iemand Nama-Afrikaans moet aanneem, omdat hulle nie oor die nodige hulpbronne beskik nie en die regering niks doen om hulle taal en kultuur te bewaar nie. “Die Woordfees moet meer doen om aan Nama-Afrikaans blootstelling te gee.”

Ten slotte het Sonél die gehoor uitgenooi om met die ATKV hande te vat en “saam te reis”. Laasgenoemde is ook die ATKV se tema vir sy algemene jaarvergadering in Augustus ter viering van dié organisasie se 90ste bestaansjaar.