Skip to the content

Vroeë kinderontwikkeling: Jou kind moet kan lees om syfers te laat klop

As jy aan wiskunde dink, dink jy seker aan maaltafels, optel, aftrek en algebra, maar min besef jy dat jy nie wiskunde kan doen as jy nie met begrip kan lees nie.

By AbbAsorg, die ATKV se sosiaal-maatskaplike verantwoordelikheidsprogram, val die klem op vroeë kinderontwikkeling en om ’n veilige hawe vir kinders te bied.

Daarom fokus AbbAsorg ook daarop om kinders te leer om met begrip te lees, sodat hulle op skool kan floreer.

“Woordeskat speel ’n kardinale rol in konsepontwikkeling in wiskunde,” sê Hanrie Bezuidenhout, ’n navorser by die Universiteit van Johannesburg se departement van opvoedkunde.

Sy het ’n reeks boeke, Die klein olifant se groot avonture, ontwikkel om ouers en onderwysers te help om hulle kinders met begrip te laat lees en sodoende wiskunde baas te raak.  

“Die boekies is só geformuleer dat ouers en onderwysers saam met die kind lees, eerder as om vir die kind te lees.

“Elke bladsy het pragtige illustrasies met teks en voorgestelde vrae om ’n gesprek tussen die kind en die onderwyser of ouer te ontlok.

“Dit is ’n interaktiewe manier vir ouers en onderwysers om betrokke te raak by die vroeë ontwikkeling van ’n kind.”

Volgens Hanrie word die fondasie vir wiskunde in die vroeë stadium van ’n kind se skoolloopbaan gevestig.

“Kinders leer begrippe soos optel en aftrek in graad R tot graad 3 van hulle skoolloopbaan.

“Dit is ook in hierdie tyd wat kinders leer om te lees en later aan lees om te leer. Dit is egter belangrik dat kinders al in die vroeë stadium van hulle skoolloopbaan reeds kan lees om te leer en met begrip wiskundevrae en probleme kan lees.”

Sy sê daar is verskillende fasette van taal wat belangrik vir wiskunde is.

“Foneme, soos die klanke van ’n woord en die woordorde, is baie belangrik. Kinders moet van ’n jong ouderdom dit magtig wees en ook taalstrukture en grammatika kan kop.”

Sy sê dit is baie belangrik dat ouers en onderwysers hulle kinders van ’n vroeë ouderdom af aan die lees kry.

“Lees is baie belangrik. Dit is een van die vaardighede wat ’n kind vir die res van sy lewe gaan gebruik en daarom is dit belangrik dat ’n kind goed kan lees en met begrip kan lees.”

Vir meer inligting oor die werksaamhede van ATKV-AbbAsorg klik hierAbbAsorg fokus op die voorskoolse ontwikkeling van kleuters – spesifiek diegeaffekteerde voorskoolse kind in die ouderdom van 3 tot 6 jaar oud. Kinders geaffekteer deur armoede, MIV/vigs en ander maatskaplike probleme.

Het jy geweet jou bydrae – klein of groot – kan vir kleuters die geleentheid gee om die fondament te lê vir ’n beter toekoms. Ondersteun vandag nog die ATKV se Woekerfonds. Klik hier

comments powered by Disqus