Skip to main content

Die #weesdieverskil-fees vind op 3 Desember 2022 in Bloemfontein plaas. 

#weesdieverskil wil graag deel wees van die positiewe verskil en verandering wat ons wil sien in Bloemfontein, die Vrystaat en uiteindelik in Suid-Afrika.

Visie:
Om aktief deel te wees van nasiebou, versoening en die skep van ’n suksesvolle Suid-Afrika.

Missie:
Om deel te wees van die skep van ’n beter Suid-Afrika, moet ons begin waar ons is, gebruik wat ons het, en ons bes doen:

● Ons streef daarna om uit te reik na die kwesbaarste individue in die gemeenskappe in ons onmiddellike omgewing deur dus hoofsaaklik op Bloemfontein te fokus.
● Ons wil graag ’n netwerk van volhoubare vennootskappe skep, wat kan lei tot groter volhoubaarheid in ons hulp aan diegene in nood.
● Ons streef daarna om ’n positiewe verskil te maak deur ’n katalisator vir hoop, aktivisme, verandering en aksie te wees.

Om ’n jaarlikse fees by die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke te hou op die eerste Saterdag in Desember – dus 3 Desember 2022.

Om elke jaar ’n verskillende liefdadigheids- of nie-winsgewende organisasie te kies as ons fokus, motivering en inspirasie vir daardie spesifieke jaar. Ons fokus dus daarop om dwarsdeur die jaar projekte en fondsinsamelings te loods en hiermee te poog om in die behoeftes van die gekose liefdadigheidsorganisasie te help voorsien.

Die #weesdieverskil-fees in Desember is die hoogtepunt van die jaar se harde werk, maar ook die finale hoogtepunt waar die gekose liefdadigheidsorganisasie die eregas is, wat tydens die fees gepamperlang en bederf word. Die totale opbrengs van die fees sal ook aan die liefdadigheidsorganisasie geskenk word.

Om ’n gemeenskap en netwerk te skep van individue, maatskappye, organisasies en instellings wat almal saamwerk om die gekose liefdadigheidsorganisasie op te hef en te bemagtig.

Om plaaslike amateurkunstenaars by die fees te betrek om ’n geleentheid vir hulle te skep om hul talente te slyp en op passievolle wyse deel te wees van die groep wat ’n verskil in Bloemfontein wil maak.

Uiteindelik wil ons so graag sien dat Bloemfontein begin om self te transformeer!

Die Jean Webber-huis is ’n unieke behuisingsfasiliteit wat persone met ernstige fisiese gestremdhede wil bemagtig. Hierdie fasiliteit is ’n tuiste vir 37 persone wat fisiese ondersteuning benodig vir die noodsaaklikste aspekte van hulle daaglikse lewe. Die Jean Webber-huis het 29 personeellede wat na die inwoners omsien.

Die Jean Webber-huis word deur die Vereniging vir Persone met Gestremdhede (APD) bestuur.

Die APD bestuur ook die Kopano-werkswinkel in Bloemfontein:

Die Kopano-werkswinkel bemagtig persone met gestremdhede en stel hulle in staat om meer onafhanklik te word. Daar is tans 64 deelnemers aan die werkswinkel. Hulle is van die gemeenskap en niemand van hulle is inwoners van die Jean Webber-huis nie.

Die Kopano-werkswinkel bied opleiding en ontwikkeling aan deelnemers ten opsigte van:

● Vaardighede
● Produktiwiteit
● Lewenskwaliteit
● Werkvooruitsigte
● Selfindiensneming

Theodore Roosevelt het eenmaal gesê:

Dit is nie die kritikus wat belangrik is nie; nie die man wat uitwys hoe die sterk man struikel nie, of waar die weldoener beter kon gevaar het nie. Die eer behoort aan die man wat self in die arena is, wie se gesig vol stof, sweet en bloed is; wat dapper streef; wat fouteer, wat telkens misluk, want daar is geen inspanning sonder foute en tekortkomings nie; wat 3 daadwerklik daarna streef om die werk te doen; wat entoesiasme ken, die groot toewyding; wat homself gee vir ’n verdienstelike saak; wat ten beste uiteindelik die oorwinning ken van groot prestasies, en ten slegste, wanneer hy misluk, ten minste misluk terwyl hy grootliks waag, sodat sy plek nooit sal wees by daardie dooie en bedeesde siele wat nie oorwinning óf mislukking ken nie. (Vrye vertaling)

Suid-Afrika sukkel geweldig en dit skep ’n somber, neerdrukkende en uitsiglose omgewing. Mense is deesdae ontmoedig, vreesbevange en onbetrokke.

Ons is deeglik bewus daarvan dat ’n blote fees nie juis enigiemand se werklikheid kan verander nie, maar dit sal tóg mense en gemeenskappe inspireer en verenig – en wanneer gemeenskappe
geïnspireer word, vind transformasie plaas en word die lewe mooi!

Ons glo dat diegene wat beweer dat dit nie moontlik is nie, nie moet inmeng by dié wat reeds daarmee besig is nie. Ons veg verbete in die arena... ons nooi jou uit om by ons aan te sluit en ons hand te vat!

Saam kan ons verseker dat die projek volhoubaar is en ’n besliste katalisator vir verandering kan word – ’n inspirasie vir hoop en nasiebou en ’n strewe na ’n beter Suid-Afrika.

Saam kan ons geskiedenis maak... laat ons die verskil wees wat ons graag in Bloemfontein, die Vrystaat en Suid-Afrika wil sien.

Raak betrokke – kontak ons:

Gertjan Holtzhausen
(ATKV-streeksbestuurder – Middelburg)
082 563 4457
GertjanH@atkv.org.za

Andriëtte Potgieter
(ATKV-streeksbestuurder – Bloemfontein)
082 902 4524
AndrietteP@atkv.org.za

Ebeth Wilson
(Voorsitter van die ATKV-tak Gemeenskapsteater)
083 560 9178
bloemfonteingemeenskapsteater@gmail.com