Skip to the content

Kursusse en simposiums

ATKV-Kopskuif

Kopskuif

Kopskuif word aangebied om ouers, skoolbeheerliggaamlede en -bestuur aan te moedig vir groter betrokkenheid en verantwoordelikheid vir die onderrig en leer by skole. Kopskuif fokus onder meer op senior bestuurspanopleiding, opvoerdermotivering en ouerbemagtigingsessies.