Skip to main content

 

By die ATKV se takafdeling word Afrikaans nie net beleef nie – hier word dit gelééf! Van die oggend tot die aand, van biltong tot beskuit, van Ingrid Jonker tot Koos Kombuis, van Otjiworongo tot Oos-Londen, van Prieska tot Pacaltsdorp.

Hier is kultuur ’n passie wat nie net by ’n hartsding bly nie, maar vinnig in doen-dinge verander. Elke dag voeg ATKV-takke die daad by die woord met ’n program propvol landswye aktiwiteite en projekte.

Natuurlik word dit gedoen vir die pure toonkrul-lekkerte, maar ewe belangrik gaan dit oor die gebruik van kultuur om mense wyd en suid toe te rus met die vaardighede en kultuurdiepte om die land van rugby en sonskyn uit te bou tot die land van hoop en geleenthede!

Ons weet dat Afrikaanssprekendes plesierig is en daarvan hou om te kuier en dinge saam te doen – nie net binne gesin- of skoolverband nie, maar ook as vriende. Die ATKV-takke bestaan uit vrywillige ATKV-lede vir wie kultuurbeoefening so lekker is soos ’n yskoue gemmerbier op ’n snikhete dag! Terwyl jy in Afrikaans kuier, leef en sommer alles doen, ontmoet jy boonop wonderlike mense wat ’n positiewe verskil in jou lewe en in gemeenskappe kan maak.

By die ATKV se takafdeling word Afrikaans nie net beleef nie – hier word dit gelééf! Van die oggend tot die aand, van biltong tot beskuit, van Ingrid Jonker tot Koos Kombuis, van Otjiworongo tot Oos-Londen, van Prieska tot Pacaltsdorp.

Hier is kultuur ’n passie wat nie net by ’n hartsding bly nie, maar vinnig in doen-dinge verander. Elke dag voeg ATKV-takke die daad by die woord met ’n program propvol landswye aktiwiteite en projekte.

Natuurlik word dit gedoen vir die pure toonkrul-lekkerte, maar ewe belangrik gaan dit oor die gebruik van kultuur om mense wyd en suid toe te rus met die vaardighede en kultuurdiepte om die land van rugby en sonskyn uit te bou tot die land van hoop en geleenthede!

Ons weet dat Afrikaanssprekendes plesierig is en daarvan hou om te kuier en dinge saam te doen – nie net binne gesin- of skoolverband nie, maar ook as vriende. Die ATKV-takke bestaan uit vrywillige ATKV-lede vir wie kultuurbeoefening so lekker is soos ’n yskoue gemmerbier op ’n snikhete dag! Terwyl jy in Afrikaans kuier, leef en sommer alles doen, ontmoet jy boonop wonderlike mense wat ’n positiewe verskil in jou lewe en in gemeenskappe kan maak.

KENNISGEWING VAN DIE VIRTUELE 2023- ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE ATKV

Ingevolge artikel 4 van die Akte van Oprigting word hiermee kennis gegee dat die 2023- algemene jaarvergadering van die ATKV virtueel gehou word op Donderdag, 29 Junie 2023. Die tema is “Gemeenskap, Omgewing en Verbintenis – die ankers om te floreer”.

Ingevolge artikel 4.5.1 van die Akte van Oprigting kan daar skriftelike kennis gegee word aan alle lede deur middel van pos, of elektroniese pos, of publikasie in die ATKV se amptelike mondstuk.

Die verkorte kennisgewing en finansiële state sal elektronies beskikbaar wees op die ATKV se amptelike webblad, www.atkv.org.za, of alternatiewelik op versoek aan die ledekantoor of kliëntedienskantoor, telefoonnommer 011 919 9000.

In opdrag van die direksie.

Johan Schoeman
Maatskappysekretaris
Maart 2023