Skip to the content

Meer oor die ATKV

Die ATKV is in 1930 in Kaapstad deur twaalf mense gestig as ’n organisasie waar mense die lekkerte van Afrikaans-wees met mekaar kon deel. Vandag is dit dié Afrikaanse kultuurtuiste met ongeveer 70 000 hooflede en 30 kultuurprojekte per jaar wat bykans 55 000 inskrywings genereer en meer as 220 000 mense regstreeks betrek! Ook op sakegebied het die ATKV vooruitgang gemaak met sewe asemrowende vakansieoorde oor die lengte en breedte in die mooiste dele van Suid-Afrika. Die ATKV spog ook met die Negester-leefstylbehuisinglandgoedere vir 50-plussers.

Die ATKV is ’n moderne voorlopermaatskappy wat dit regkry om op ’n volhoubare wyse sosiale en ekonomiese vooruitgang kweek en sodoende verseker dat die Afrikaanse lewende erfenis uitgebou en bewaar word.

Visie:

Die ATKV wil die Afrikaanse taal, kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel maak van nasiebou, versoening en ’n suksesvolle Suid-Afrika.

Missie:

Die ATKV sal pro-aktief en op ’n volhoubare wyse omsien na die diverse Afrikaanssprekende gemeenskap se taal- en kultuurbehoeftes in Suid-Afrika.

Daarom sal die ATKV ’n onderneming bedryf ten einde op ’n volhoubare wyse sosiale en ekonomiese vooruitgang te kweek deur:

 • die Afrikaanse taal uit te bou;
 • ’n Afrikaanse kultuurtuiste te bied;
 • relevant en geloofwaardig te wees;
 • ontwikkelings- en opleidingsgerig te wees;
 • netwerke te vestig en uit te bou;
 • ekonomies kragtig en volhoubaar te wees;
 • inklusief te wees;
 • eietyds en dinamies te wees; en
 • die waarde van die ATKV-handelsmerk te ontgin.

ATKV-waardes

Die ATKV word gekenmerk deur die Christelik-Bybelse grondslag.

Die ATKV bedryf aktiwiteite volgens gesonde sakebeginsels.

Die ATKV is verbind tot goeie korporatiewe bestuur.

Die ATKV se besluitneming en optrede is gebaseer op die etiese waardes van verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, billikheid, deursigtigheid, respek, gelykheid en menswaardigheid.

Om volhoubare besigheid te bedryf wat as primêre doel het om opbrengs op belegging en winste te maksimaliseer.

ATKV-oorde gee gestalte aan die visie van die ATKV deur:

 • ’n voorkeur-vakansiebestemming te wees
 • ’n Afrikaanse vakansie-ervaring aan kliënte te bied
 • optimaal winsgewend te wees