Skip to the content

Algemene jaarvergadering

Algemene jaarvergadering

Tydens die ATKV se algemene jaarvergadering kom afgevaardigdes van alle ATKV-takke byeen om nie net oor belangrike sake te beraadslaag nie, maar om ook saam te kuier en idees uit te ruil.

Die ATKV se algemene jaarvergadering (AJV) vind in 2019 op 29 en 30 Mei by ATKV-Hartenbos plaas. Die tema is “Wat kan die ATKV en sy takke doen om ʼn beter Suid-Afrika te bou?”

ATKV-Kongresboek 2018

ATKV-Jaarverslag 2018