Skip to the content

Algemene jaarvergadering

Algemene jaarvergadering

Tydens die ATKV se algemene jaarvergadering kom afgevaardigdes van alle ATKV-takke byeen om nie net oor belangrike sake te beraadslaag nie, maar om ook saam te kuier en idees uit te ruil.

Die ATKV se algemene jaarvergadering (AJV) het in 2020 weens die Covid-19-pandemie digitaal plaasgevind. Die tema is “ATKV 90: Kom reis saam!”

ATKV-Kennisgewingboek 2020

ATKV-Jaarverslag 2020

Aangepaste volmagvorm en reëls 2020

AJV 2020: Uitslae van die stemming