Skip to the content

ATKV-AbbAsorg: Jy kan ’n kleuter help

ATKV-AbbAsorg het die afgelope paar maande nie net vir kinders ’n veilige omgewing geskep waar hulle gehalteopvoeding en -versorging kon ontvang nie, maar ook gesorg dat die kinders en hulle gesinne iets het om te eet.

Volgens Jerome Steenkamp, bestuurder van die ATKV se sosiaalmaatskaplike program, het mense die afgelope paar maande gebuk gegaan onder afleggings en verminderde salarisse.

“Die vyf AbbAsorgsentrums was in staat om ’n mate van verligting aan families te bring deurdat ons kon toesien dat peuters en gesinne kospakkies in die tyd kon kry.”

Daar is sowat 200 kinders by die vyf AbbAsorgsentrums in onderskeidelik Hartenbos (Boskabouters en Pinocchio), Bloemfontein (Estoire), Potchefstroom (Promosa) en Stellenbosch (Cloetesville).

“Elkeen is deel van ’n gesin met gemiddeld vier mense; ons het dus gemiddeld 800 mense in hierdie moeilike tyd gevoed.”

Hoewel ATKV-AbbAsorg ingegryp het in baie moeilike tye is sy hoofdoelwit om ’n veilige hawe vir kinders skep. Dié kinders is gewoonlik tussen drie en ses jaar oud en word geraak deur armoede, MIV/vigs en ander maatskaplike probleme.

“’n Kind wat skoolgereed is, veilig voel en die nodige sorg en liefde ontvang, is ’n afgeronde kind wat sy doelwitte kan bereik en eendag ’n volwaardige lid van die gemeenskap kan wees,” sê Jerome.

Volgens hom is dit vir hulle belangrik om die kind se welstand te verbeter deur gesonde fisieke ontwikkeling en ’n gevoel van “Ek behoort”.

“Holistiese ontwikkeling word toegepas aan die hand van leer deur speel met volgehoue klem op ontwikkelingsmylpale.”

Die sentrums maak gebruik van opvoedkundige hulpmiddels soos legkaarte en boublokke om ’n liefde vir leer deur speel te ontwikkel.

Hulle kweek ook ’n liefde vir lees en boeke deur hulle leesprojek.

“Kinders uit die gemeenskap is by die leesprojek betrokke en die sentrums het ’n leeshoekie waar die kinders te hartelus kan lees.”

Kinders ontvang ook elke dag ’n gebalanseerde maaltyd.

Groot planne vir 2021 is daar vir seker.

“Ons wil meer aandag skenk aan ons voorskoolse dagprogram en sodoende ’n gelyke kans en geleentheid aan peuters bied wat nie noodwendig die voorreg sou hê om voorskoolse opleiding te ontvang nie.

“Hierdie kinders het stimulasie nodig om gereed te wees vir formele onderrig en om skoolgereed te wees.”

Jy kan ook help om te verseker dat hierdie kinders die beste moontlike onderrig en sorg ontvang. Jou bydrae – klein of groot – kan vir kleuters die geleentheid gee om die fondament te lê vir ’n beter toekoms. ATKV-AbbAsorg se grootste behoefte is kos en opvoedkundige hulpmiddels.

Persone wat ’n skenking van meer as R100 maak, sal op 1 Maart van die volgende belastingjaar ’n artikel 18A-sertifikaat ontvang.

Vir finansiële skenkings klik hier.

Om opvoedkundige hulpmiddels te skenk kontak vir jeromes@atkv.org.za.